free hit counter
e-logistics | logisticafe.com

Press ESC to close

e-Fulfillment (อี-ฟูลฟิลล์เม้นท์) หรือคลังสินค้าออนไลน์ คืออะไร ?

e-Fulfillment (อี-ฟูลฟิลล์เม้นท์) หรือ คลังสินค้าออนไลน์ หมายถึง ผู้ให้บริการคลังสินค้าพร้อมจัดส่ง ที่ครอบคลุมบริการหลายอย่าง ซึ่งจะเหมาะกับธุรกิจที่ค้าขายออนไลน์ปัจจุบัน และบริหารจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้…

[สัมมนา] e-Logistics บริหารจัดการด้านการขนส่ง และจัดเก็บสินค้าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพ

e-Logistics บริหารจัดการด้านการขนส่ง และจัดเก็บสินค้าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพ กำหนดการสัมมนา วันที่ : 20 มิถุนายน 2561 เวลา : 09.00-16.00 น. รายละเอียดหลักสูตร สร้างช่องทางการขาย และจัดจำหน่ายมากขึ้น เพิ่มความได้เปรียบกับคู่แข่งทางการ…

e-logistics (อีโลจิสติกส์) คืออะไร ?

e-logistics (อีโลจิสติกส์) หมายถึง ระบบที่ทำหน้าที่จัดสรรให้ปัจจัยต่างๆเข้ามาสู่การผลิตและนำสินค้าไปส่งถึงยังลูกค้า โดยมีการติดต่อและจัดส่งสินค้าที่สะดวกรวดเร็ว เพื่อให้สามารถจัดส่งสินค้าถึงมือลูกค้าได้เร็วที่สุด สะดวกที่สุด ประหยัดค่าขนส่งที่สุ…