มารู้จัก นิ่มเอ็กซ์เพรส (nimexpress) มีบริการอะไรบ้าง ?

บริษัท นิ่มเอ็กซ์เพรส จำกัด ผู้นำการให้บริการด้านการกระจายสินค้าด่วนทั่วประเทศ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ผู้เชี่ยวชาญและมีความพร้อมในการบริการ ด้วยร…

Flash Express at University เปิดบริการรับส่งพัสดุเจาะกลุ่มเด็กมหาวิทยาลัย

flash express AT UNIVERSITY เปิดบริการส่งพัสดุในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทย หนึ่งในบริการของ FLASH express ที่สนับสนุนธุรกิจ E-Commerce ของมหาวิทยาลัยที่…

Door-to-Door คืออะไร ?

การส่งแบบ Door-to-Door หมายถึง การบริการรับ-ส่งพัสดุรวดเร็วถึงสถานที่ของผู้รับภายใน 12 ชั่วโมง หรือ 24 ชั่วโมง กรณีส่งเร่งด่วน และภายใน 36 ชั่วโมง กรณ…

Piggy back (แบกมาแบกกลับ) คืออะไร ?

Piggy Back หรือ Ride หมายถึง การขนส่ง (transportation) ร่วมระหว่างถนนกับรถไฟ ใช้กันมากในประเทศละติน อเมริการ และประเทศยุโรป เนื่องจากต้องการความรวดเร็…