Tagged: Door to Door


Flash Express at University เปิดบริการรับส่งพัสดุเจาะกลุ่มเด็กมหาวิทยาลัย

FLASH EXPRESS AT UNIVERSITY เปิดบริการส่งพัสดุในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทย หนึ่งในบริการของ FLASH EXPR...

Door-to-Door คืออะไร ?

Door-to-Door คืออะไร ?

การส่งแบบ Door-to-Door หมายถึง การบริการรับ-ส่งพัสดุรวดเร็วถึงสถานที่ของผู้รับภายใน 12 ชั่วโมง หรือ ...

Piggy back (แบกมาแบกกลับ) คืออะไร ?

Piggy back (แบกมาแบกกลับ) คืออะไร ?

Piggy Back หรือ Ride หมายถึง การขนส่ง (Transportation) ร่วมระหว่างถนนกับรถไฟ ใช้กันมากในประเทศละติน ...