แนวคิดของ PDCA (Plan Do Check Act) คืออะไร ?

แนวคิดของ pdca (plan do check Act)  มาจากคำภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ผู้คิดค้นโดยวอล์ทเตอร์ ซิวฮาร์ท (Walter Shewhart ) ผู้บุกเบิกการใช้สถิติสำห…