DHL Express เปิดตัวโครงการ DHL4Her ส่งเสริมความหลากหลายของบุคลากร

DHL express ผู้นำระดับโลกด้านการขนส่งด่วนระหว่างประเทศในเครือดอยช์โพสต์ ดีเอชแอล เปิดตัวโครงการ DHL4Her โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรหญิ…