DHL Express เปิดตัวโครงการ DHL4Her ส่งเสริมความหลากหลายของบุคลากร

dhl express ผู้นำระดับโลกด้านการขนส่งด่วนระหว่างประเทศในเครือดอยช์โพสต์ ดีเอชแอล เปิดตัวโครงการ dhl4her โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรหญิ…