รายงาน DHL Trade Growth Atlas เผยเทรนด์ที่สำคัญต่างๆของการค้าโลก

ดีเอชแอลและ NYU Stern School of Business ได้เผยแพร่รายงานฉบับใหม่ “dhl trade growth atlas” ซึ่งเผยเทรนด์ที่สำคัญที่สุดทางการค้า และข้อมูลคาดการณ์เกี่ย…