free hit counter
Demand | Logisticafe.com

Press ESC to close

4R มีต่อการขนส่ง just-in-time (jit) คืออะไร ?

4R มีต่อการขนส่ง just-in-time (jit) หมายถึง การจัดส่งให้ทันเวลาพอดีหากมองในแง่มุมของการขนส่ง จะต้องเป็นการขนส่งให้ทันตามเวลาที่กำหนด Just-in-time (jit) ในการขนส่ง  โดยมีเงื่อนไขในการขนส่ง 4R ประการ  คือ 1. ส่งสินค้าได้ทั…

การพยากรณ์สินค้า หรือคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า (Demand Forecasting) คืออะไร ?

การพยากรณ์สินค้า คาดการณ์ความต้องการของลูกค้า (Demand Forecasting) หมายถึง เป็นการคาดการณ์ความต้องการในตัวสินค้าหรือการบริการลูกค้าในอนาคต ซึ่งนับเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญในการที่จะสร้างผลกำไรหรือทำให้บริษัทขาดทุนในการดำเนินการ ตลอดจนการคาดการณ์…