ความแตกต่างระหว่าง Lead time กับ Delivery time คืออะไร ?

ความแตกต่างระหว่าง lead time กับ delivery time lead time หมายถึง ระยะตั้งแต่เริ่มสั่งสินค้าไปยัง supplier การเตรียมวัตถุดิบ การผลิต ตลอดจนการขนส่งสินค…