ความสูญเปล่าทั้ง 8 ประการ 8 wastes (7+1 wastes) คืออะไร ?

ความสูญเปล่าทั้ง 8 ประการ 8 wastes (7+1 wastes) คืออะไร ? ความสูญเปล่าทั้ง 8 ประการ 8 wastes (7+1 wastes) คือ แนวความคิดของบริษัท โตโยต้ามอเตอร์ แห่งป…