ความแตกต่าง 4P vs 4C คืออะไร ?

ความแตกต่าง 4p’s vs 4c’s ในมุมมองของ Customer Relationship management (CRM) 1. Product -> consumerเพราะ คุณจะไม่สามารถขายของที่คุณผลิตได้ แต่คุณจะส…