ความแตกต่าง CRM (Customer Relationship Management) กับ CEM (Customer Experiential Management) คืออะไร ?

customer relationship management (crm) หมายถึง การสายสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างแท้จริงโดยการสร้าง คุณค่า แก่ลูกค้าที่เหนือกว่าคู่แข่งอย่างต่อเนื่อง ประเภท…

ความแตกต่าง 4P vs 4C คืออะไร ?

ความแตกต่าง 4p’s vs 4c’s ในมุมมองของ customer relationship Management (CRM) 1. Product -> Consumerเพราะ คุณจะไม่สามารถขายของที่คุณผลิตได้ แต่คุณจะส…