เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส – ระยะเวลา 1 ปี ในการจัดส่งวัคซีนต้าน COVID-19 ทั่วโลก

เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส – ระยะเวลา 1 ปี ในการจัดส่งวัคซีนต้าน COVID-19 ทั่วโลก เป็นเวลาหนึ่งปีมาแล้วที่ เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (FedEx Express) บริษัทในเครื…

เฟดเอ็กซ์ (FedEx Express) เตรียมจัดส่งวัคซัน COVID-19 ชุดแรกจาก Pfizer ไปยังทั่วสหรัฐอเมริกา

เฟดเอ็กซ์ (FedEx Express) เตรียมจัดส่งวัคซัน COVID-19 ชุดแรกจาก Pfizer ไปยังทั่วสหรัฐอเมริกา เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (FedEx Express) บริษัทในเครือเฟดเอ็ก…