ความแตกต่าง 4P vs 4C คืออะไร ?

ความแตกต่าง 4P’s vs 4c’s ในมุมมองของ customer relationship management (crm) 1. Product -> Consumerเพราะ คุณจะไม่สามารถขายของที่คุณผลิตได้ แต่คุณจะส…