ความแตกต่าง 4P vs 4C คืออะไร ?

ความแตกต่าง 4p’s vs 4C’s ในมุมมองของ customer relationship management (crm) 1. Product -> consumerเพราะ คุณจะไม่สามารถขายของที่คุณผลิตได้ แต่คุณจะส…