ความแตกต่าง 4P vs 4C คืออะไร ?

ความแตกต่าง 4P’s vs 4C’s ในมุมมองของ Customer Relationship Management (CRM) 1. Product -> Consumerเพราะ คุณจะไม่สามารถขายของที่คุณผลิตได้ แต่คุณจะสามา…