เงินเดือนในอาชีพโลจิสติกส์ (logistics) ได้รับเงินเดือนเท่าไหร่กัน ?

เงินเดือนของอาชีพ logistics (โลจิสติกส์) เท่าไหร่ ? ในส่วนโรงงานผลิต ส่วนใหญ่งานในฝั่งนี้ จะเกี...