พนักงานส่งพัสดุ” BEST Express กับเทคนิคและความท้าทายตามสภาพท้องถิ่นทั่วไทย

พนักงานส่งพัสดุ” BEST Express กับเทคนิคและความท้าทายตามสภาพท้องถิ่นทั่วไทย มากกว่า 875 อำเภอ ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วไทย ที่พนักงาน…