คนไทยไม่ทิ้งกัน BEST Express เดินหน้าปันสุขผู้ประสบภัยน้ำท่วม ตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

คนไทยไม่ทิ้งกัน best express เดินหน้าปันสุขผู้ประสบภัยน้ำท่วม ตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ คนไทย ไม่ทิ้งกัน และพร้อมปันสุขเพื่อสังคมอย่างต…