BCL Express รับพัสดุถึงบ้านในราคาเริ่มต้นเพียง 35 บาท แบบไม่ต้องชั่ง! เจาะกลุ่มแม่ค้าออนไลน์

BCL express ภายใต้บริษัท บีซี คลังสินค้า มีบริการรับพัสดุถึงหน้าบ้าน ราคาเริ่มต้นเพียง 35 บาท แบบไม่ต้องชั่ง! และบริการ fulfillment บริการตั้งแต่ เก็บ…