free hit counter
Barcode | logisticafe.com

Press ESC to close

[ข่าวโลจิสติกส์] การสัมมนา Industrial Supply Chain Logistics Conference 2015 {ปิดการรับสมัคร}

สํานักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ขอเชิญผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานสัมมนา Industrial Supply Chain Logistics Conference 2015 ในวันพุธที่ 17 และ วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 – 16.00…

ระบบบริหารคลังสินค้า Warehouse Management System (WMS) ช่วยแก้ปัญหาในคงคลังได้อย่างไร ?

ระบบบริหารคลังสินค้า Warehouse Management System (WMS) ช่วยแก้ปัญหาการหาได้อย่างไร ? 1. กระบวนการรับสินค้า (Receiving) : ระบบ WMS สามารถ Reserveพื้นที่ หรือจองพื้นที่ให้ล่วงหน้าเพื่อช่วยในการวางแผนการใช้พื้นที่ในคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะคลังสิน…

บาร์โค้ด (Barcode) หรือ รหัสแท่ง คืออะไร ?

บาร์โค้ด (Barcode) หรือ รหัสแท่ง หมายถึง สัญลักษณ์ (Symbol) ที่อยู่ในรูปของแท่ง โดยจะใช้เครื่องอ่าน ที่เรียนว่า Scanner (เครื่องยิงบาร์โค้ด) เป็นตัวอ่านข้อมูล ที่อยู่ในรูปของ รหัสแท่ง เป็นข้อมูล ที่เป็นตัวเลข หรือ ตัวอักษร ที่มนุษย์สามารถเข้าใจ …