เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (FedEx Express) รับรางวัล “บริษัทขนส่งวัคซีนประเภทบุคคลที่สามที่ดีที่สุดในเอเชีย Asia’s Best Third-Party Logistics (3PLs) สำหรับการจัดส่งวัคซีน

เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรซรับรางวัล “บริษัทขนส่งวัคซีนประเภทบุคคลที่สามที่ดีที่สุดในเอเชีย Asia’s Best Third-Party Logistics (3PLs) สำหรับการจัดส่งวัคซีน เฟ…