free hit counter
AS-RS | logisticafe.com

Press ESC to close

49 0

เอสซีจี โลจิสติกส์ (SCG Logistics) เปิดตัวบริการ Fulfillment จัดส่งทั่วประเทศเอาใจพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์

เอสซีจี โลจิสติกส์ จับมือเอสซีจี เอ็กซ์เพรส เปิดตัวนวัตกรรมโซลูชั่น Fulfillment ครบวงจร มุ่งช่วยธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs) ให้เติบโตในยุคดิจิทัล ด้วยบริการ Fulfillment by SCG Logistics หรือบริการจัดเก็บ คลัง บรรจุหีบห่อ และจัดส่งสินค้าทุกขนาด ต…

37 1

ความแตกต่างคลังสินค้าอัตโนมัติ (Automated Storage and Retrieval System)

เทคโนโลยี Automated storage/retrieval systems (AS/RS) เพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานและ ความสามารถในการจัดเก็บ เพิ่มความถูกต้องแม่นยําของข้อมูล ใช้พื้นที่ในการจัดเก็บให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดค่าใช้จ่ายค่าแรงงาน ลดความสูญเสียจากของเสียหรือของหาย เพิ่มความพ…

74 0

Automated storage/retrieval systems (as/rs) คืออะไร ?

ระบบการจัดเก็บแบบ Automated storage/retrieval systems (as/rs) หมายถึง การทำงานของระบบจัดเก็บในคลังสินค้าหรือโกดัง ที่มีการควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ตั้งแต่การจัดเก็บวัสดุ, การรับวัสดุ รวมทั้งการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์ขนถ่าย ที่ทำงานร่วมกับโรงงานและคลังสิ…