วิธีดูอายุของสินค้า (stock aging) คืออะไร ?

วิธีดูอายุของสินค้า (stock aging) หมายถึง อายุสต๊อกของแต่ละสินค้า ว่าสินค้าค้างอยู่ในคลังนานแค่ไหน โ...