เฟดเอ็กซ์เปิดตัวหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ช่วยคัดแยกสินค้า เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมโลจิสติกส์อัจฉริยะ

เฟดเอ็กซ์เปิดตัวหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ (ai) ช่วยคัดแยกสินค้า เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมโลจิสติกส์อัจฉริยะ เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (FedEx Express) บริษัทในเครื…