สัมมนาฟรี! เจาะลึก AEC กับ Logistics Excellence Training 2013

บุกตลาดการค้าเจาะลึก AEC กับ Logistics Excellence Training 2013 สำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จึงจัดโครงการอบรมสัมมนา …