Tagged: 5 force model


5 force model (five force model) หรือ Porter’s Five Competition Forces Model คืออะไร ?

5 force model (five force model) หรือ Porter’s Five Competition Forces Model คืออะไร ?

Porter’s Five Competition Forces Model หรือ 5 force model (five force model) หมายถึง ที่พัฒนาขึ้นมาโ...