fbpx

Tagged: 3PL


กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดประกวด Excellent Logistics Management Award 2018

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ จัดประกวด “รางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ประจำปี 2561 (Excellent Logistics Managem...

เทรนด์โลจิสติกส์ปี 2018

ปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์กับการเปลี่ยนแปลงเปิดตัวเทคโนโลยีใหม่ ๆ  และแนวโน้มด้านโลจิสติกส์ 3PL กำลังเป็นสิ่งที่น่าสนใจ เทคโนโลยีและความปลอดภัยทางออนไลน์ การติดตามข้อมูลเรียลไทม์ ที่สามารถช่วยในก...

ELMA 2017 (Excellent Logistics Management Award 2017) รางวัลสำหรับกลุ่มผู้ให้บริการโลจิสติกส์

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครเข้ารับรางวัล Excellent Logistics Management Award 2017 (ELMA) รางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ประจำปี 2560 ป...

มารู้จัก 1PL 2PL 3PL 4PL และ 5PL คืออะไร ?

มารู้จัก 1PL 2PL 3PL 4PL และ 5PL แต่ละประเภท First-party Logistics Service Provider : 1PL หมายถึง ซัพพลายเออร์ที่เป็นผู้ทำธุรกรรมทางโลจิสติกส์ด้วยตนเอง เช่น ผู้ขายสินค้าเป็นผู้ขนส่งสินค้าไปให้ลูกค้าด้...

บทบาทหน้าที่ของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (Logistics Service Provider) คืออะไร ?

บทบาทหน้าที่ของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (logistics) หมายถึง ผู้ให้บริการภายนอกเป็นกลุ่มของบุคคลหรือผู้ประกอบการภายนอกซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในงานหนึ่งงานใดซึ่งมีความสามารถที่จะเข้ารับบทบาทการทำงานน...

คำศัพท์การจัดซื้อ (purchase) และซัพพลาย (supply) มีอะไรบ้าง ?

คำศัพท์การจัดซื้อ (purchase) และซัพพลาย (supply) มีอะไรบ้าง RFQ คือ Request for Quote หรือ Request for Quotation คือ การที่ผู้ซื้อระบุสินค้าที่ตนเองมีความสนใจ แล้วขอให้ซัพพลายเออร์เสนอราคาและเงื่อนไขข...

Fifth Party Logistics (5PL) คืออะไร ?

Fifth Party Logistics หรือ 5PL หมายถึง ธุรกิจที่ถูกพัฒนาเพื่อการให้บริการ E-Business Market ซึ่งเป็นผู้จัดหา 3PL และ 4PL เหล่านี้จะทำการบริหารผู้มีส่วนร่วมในโซ่อุปทาน ผ่านระบบ E-Commerce โดยเป็นกุญแจเ...

ความแตกต่าง Third Party Logistics (3PL) ระหว่าง Fourth-Party Logistics (4PL)

3PL อ่านว่า Third Party Logistics หมายถึงบริษัทที่ทำหน้าที่ ให้บริการทางโลจิสติกส์รูปแบบต่าง ๆ แก่ลูกค้า เป็นต้นว่าทำหน้าที่จัดส่งชิ้นส่วนจากซัพพลายเออร์มาให้โรงงาน จัดส่งสินค้าที่ผลิตเสร็จแล้ว จากโรง...

Third party logistics provider (3PL) – บริการด้าน Outsource คืออะไร ?

3PL (Third Party Logistics)  หมายถึง บริษัททำให้บริการด้าน Outsource ที่มาทำหน้าที่บางอย่างแทนองค์กร เช่น หน้าที่บางอย่างในระบบ Supply Chain และในคลังสินค้า (Warehouse) หรือ การขนส่ง (Transportation) ...