Tagged: โลจิสติกส์


ธุรกิจเอสเอ็มอี (SMEs) ต้องเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้วยการให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพพร้อมด้วยคุณภาพมาตรฐานสากล

ในปัจจุบัน ประเทศไทยกำลังเร่งดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างทางเศรษฐกิจโดยการสนับสนุนธุรกิจในด้าน...

[ข่าวสัมมนา] “จัดการโลจิสติกส์แบบไหน ให้ได้กำไรเห็นๆ” ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เข้าร่วมกิจกรรมภายในงานซับคอนไทยแลนด์ 2017 (Subco...

Asia Cold Chain Show & Asia Warehousing Show 2017

Asia Cold Chain Show & Asia Warehousing Show งานแสดงสินค้าและงานประชุมด้านคลังสินค้า อีคอมเมิร์ซ...

10 คำศัพท์โลจิสติกส์ (logistics dictionary) พื้นฐานที่ควรรู้ไว้!

โลจิสติกส์ (logistics) เป็นกระบวนการจัดการโลจิสติกส์จะเน้นไปที่การเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมตั้งแต่ขั้น...

Logistics 4.0 หรือโลจิสติกส์ไทยในยุค 4.0 คืออะไร ?

Logistics 4.0 หรือโลจิสติกส์ยุค 4.0 หมายถึง การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย บริหารจัดการด้านโลจิสติกส์...

เฟดเอ็กซ์จัดงานสัมมนาเพื่อให้เด็กนักเรียนไทยได้สัมผัสประสบการณ์จริงในการทำธุรกิจ

เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (FedEx Express) บริษัทในเครือของเฟดเอ็กซ์ คอร์ป (NYSE: FDX) บริษัทขนส่งรายใหญ่ท...

ความแตกต่างโลจิสติกส์ (Logistics) กับ ห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) คืออะไร ?

ความแตกต่างโลจิสติกส์ (logistics) กับ ห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) โลจิสติกส์ (logistics) เป็นกระบวน...

7 มหาวิทยาลัยเอกชนดัง! ค่าเทอมสาขาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ – http://ciba.dpu.ac.th/program/logistics/ วิทยาลัยบริหารธุรกิจ...

โครงการจัดทำระบบข้อมูลและตัวชี้วัดประสิทธิภาพสำหรับภาคธุรกิจบริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของไทย

โครงการจัดทำระบบข้อมูลและตัวชี้วัดประสิทธิภาพสำหรับภาคธุรกิจบริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของไทย การด...