Tagged: โลจิสติกส์


Flash Express at University เปิดบริการรับส่งพัสดุเจาะกลุ่มเด็กมหาวิทยาลัย

FLASH EXPRESS AT UNIVERSITY เปิดบริการส่งพัสดุในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทย หนึ่งในบริการของ FLASH EXPRESS ที่สนับสนุนธุรกิจ E-Commerce ของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม จับมือมหาวิทยาลัย 20 แห่ง เปิดศูนย์ฝึกประ...

[สัมมนาฟรี!] CHANGE ปรับเพื่อเปลี่ยนสู่โลจิสติกส์และการขนส่งในอนาคต

ศูนย์เครือข่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมกับคณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง ภายใต้หัวข้อ “CHANGE ปรับเพื่อเปลี่ยนสู่โลจิสติกส์และการขนส่งในอนาคต” Logistics and Transport จากปัจจุบัน&...

นินจาแวน (ninjavan) โลจิสติกส์บริการจัดส่งพัสดุทั่วทุกภูมิภาค

นินจาแวน (ninjavan) บริการจัดส่งพัสดุทั่วทุกภูมิภาค เป็นโลจิสติกส์ชั้นนำของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัทเริ่มต้นในปี พ.ศ. 2557 นินจาแวน (ninjavan) จัดอยู่ในกลุ่มโลจิสติกส์ประเภท 3PL ด้วยบริการหลัก 3 ส...

สปีด-ดี (SPEED-D) บริการรับส่งพัสดุด่วน 24 ชั่วโมง ที่ 7-11 (เซเว่นอีเลฟเว่น) ส่งวันนี้ถึงพรุ่งนี้!

สปีด-ดี (SPEED-D) บริการ 7-11 (เซเว่นอีเลฟเว่น) ในการส่งพัสดุจุดเด่น “ส่งวันนี้ (ก่อน 21.00 น.) ถึงพรุ่งนี้ (18.00 น.)  ถึงปลายทางใน 1 วัน” บริการขนส่งพัสดุใหม่ล่าสุด! จากเซเว่นอีเลฟเว่น ค...

[เข้าชมงานฟรี!] Asia Cold Chain Show 2018 ศูนย์รวมทางการค้าด้านห่วงโซ่ความเย็น

งาน Asia Cold Chain Show 2018 ศูนย์รวมทางการค้าด้านห่วงโซ่ความเย็น เครื่องทำความเย็น การควบคุมอุณหภูมิ คลังสินค้า ออโตเมชั่น โลจิสติกส์และซัพพลายเชน Asia Cold Chain Show งานแสดงสินค้าและงานประชุมสัมมน...

[ค่ายโลจิสติกส์] โลจิสติกส์ศรีปทุมจัด New GEN Logistics Camp รุ่น 2 แคมป์ของชาวโลจิสติกส์พันธุ์ใหม่

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรม New GEN Logistics Camp รุ่น 2 แคมป์ของชาวโลจิสติกส์พันธุ์ใหม่ น้อง ๆ อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 หรือ เทียบเท่า ปวช.ปวส. ที่สนใจในด้านวิชา...

[รีวิวมหาลัย] คณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม)

#รีวิวมหาลัย คณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) ชื่อปริญญาที่ได้รับ (ชื่อเต็ม) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง) (อักษรย่อ) : บธ.บ...

[รีวิวมหาลัย] วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

#รีวิวมหาลัย วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หรือ CIBA DPU เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นผลิตนักศึกษาเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจในโลกยุ...

นินจาแวน (Ninja Van) บริการจัดส่งพัสดุง่ายแค่ปลายนิ้ว ภายใน 90 นาที

นินจาแวน (Ninja Van) ก่อตั้งเมื่อปี 2557 และเป็นบริษัทโลจิสติกส์ ทำการขนส่งแบบ End-to-End จากประเทศสิงคโปร์ ที่เติบโตเร็วที่สุดในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ บริหารการจัดส่งสินค้าด้วยเทคโนโลยีที่ลํ้าสมัย ที...

[แอปพลิเคชั่น] Deliveree บริการส่งของต่างจังหวัดราคาเหมาจ่าย 
ตอบโจทย์โลจิสติกส์ของธุรกิจและผู้ประกอบการ

Deliveree ผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบออนดีมานด์เจ้าแรกที่เปิดให้บริการขนส่งไปยังต่างจังหวัด ผ่านแอปพลิเคชั่นในการจองและจัดการการขนส่งด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมตอบโจทย์ทุกการขนส่งให้ธุรกิจของคุณ มีรถข...