BEST Express ปันน้ำใจช่วยโควิด ผ่านรายการเรื่องเล่าเช้านี้

BEST Express ปันน้ำใจช่วยโควิด ผ่านรายการเรื่องเล่าเช้านี้ นายกัมปนาท อนุตรภิญโญวงศ์ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารแฟรนไชส์ BEST Express (เบสท์ เอ็กซ์เ…