free hit counter
เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส ประเทศไทย | logisticafe.com

Press ESC to close

เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส ประเทศไทย

1 Article
0 2
1

เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (FedEx) บริษัทในเครือเฟดเอ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ผู้ให้บริการขนส่งแบบด่วนรายใหญ่ที่สุดของโลก ประกาศเปิดตัวสถานีบริการครบวงจรแห่งใหม่ที่จังหวัดนครราชสีมา โดยสถานีบริการแห่งใหม่นี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการบริการข…