สรุปสาระสำคัญเป้าหมายของโลจิสติกส์ เป็นแนวทางเพื่อหาวิธีลดต้นทุนการผลิต

แนวทางเพื่อหาวิธีลดต้นทุนการผลิต ความรวดเร็วในการส่งมอบสินค้า (Speed delivery) การไหลลื่นของสินค้า (Physical Flow) การไหลลื่นของข้อมูลข่าวสาร (Informa…