Deliveree เปิดให้บริการขนส่งสินค้าผ่านแอปในชลบุรีแล้ววันนี้

deliveree (เดลิเวอรี) เปิดให้บริการขนส่งสินค้าผ่านแอปในชลบุรีชูจุดแข็งช่วยธุรกิจลดต้นทุนขนส่งได้ถึง 40%  Deliveree ผู้นำด้านโลจิสติกส์และบริการขนส่งสิ…

แอปขนส่ง Deliveree ฉลอง 4 ปี ขนส่งไตรมาสแรกโตกว่า 140%

deliveree (เดลิเวอรี) เป็นแอปพลิเคชันเรียกรถส่งของแบบออนดีมานด์ มีประเภทรถให้บริการมากที่สุด ตั้งแต่มอเตอร์ไซค์ อีโคคาร์ ปิคอัพ กระบะตู้ทึบ รถเย็น และ…