Press ESC to close

Deliveree เปิดให้บริการขนส่งสินค้าผ่านแอปในชลบุรีแล้ววันนี้

Deliveree (เดลิเวอรี) เปิดให้บริการขนส่งสินค้าผ่านแอปในชลบุรีชูจุดแข็งช่วยธุรกิจลดต้นทุนขนส่งได้ถึง 40%  Deliveree ผู้นำด้านโลจิสติกส์และบริการขน…

แอปขนส่ง Deliveree ฉลอง 4 ปี ขนส่งไตรมาสแรกโตกว่า 140%

Deliveree (เดลิเวอรี) เป็นแอปพลิเคชันเรียกรถส่งของแบบออนดีมานด์ มีประเภทรถให้บริการมากที่สุด ตั้งแต่มอเตอร์ไซค์ อีโคคาร์ ปิคอัพ กระบะตู้ทึบ รถเย็น และ…