เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ได้รับรางวัล “BUSINESS+ Product of the Year Awards 2023” ในกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์

เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ได้รับรางวัล “BUSINESS+ Product of the Year Awards 2023” ในกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส บริษัทขนส่งระดับโลกผู้มอบ…

เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ขับเคลื่อนโครงการเพื่อพันธมิตรและผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์

เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ขับเคลื่อนโครงการเพื่อพันธมิตรและผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์  เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส จัดงาน “J&T Seller x Creator Product Selecti…

เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส สนับสนุนโครงการหัตถกรรมชุมชน ยกระดับสู่สินค้าเศรษฐกิจ

เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส สนับสนุนโครงการหัตถกรรมชุมชน ยกระดับสู่สินค้าเศรษฐกิจ เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ร่วมกับ สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโคร…

เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ร่วมกับ กองบังคับการตำรวจจราจร จัดอบรม “สร้างวินัยการขับขี่อย่างปลอดภัย” ให้กับพนักงานส่งพัสดุ

เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ร่วมกับ กองบังคับการตำรวจจราจร จัดอบรม “สร้างวินัยการขับขี่อย่างปลอดภัย” ให้กับพนักงานส่งพัสดุ เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ร่วมกับ กองบั…

J&T Express ประกาศผลประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ นวัตกรรมรักษ์โลกในอุตสาหกรรมขนส่ง จากผู้เข้าประกวดผ่านทาง #JnTGreenInnovation บนแพลตฟอร์ม TikTok 

J&T Express ประกาศผลประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ นวัตกรรมรักษ์โลกในอุตสาหกรรมขนส่ง จากผู้เข้าประกวดผ่านทาง #JnTGreenInnovation บนแพลตฟอร์ม TikTok  เจแอ…

เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ร่วมกับ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพัสดุผิดกฎหมายในอุตสาหกรรมขนส่ง

เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ร่วมกับ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพัสดุผิดกฎหมายในอุตสาหกรรมขนส่ง  เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ร่วมกับก…