free hit counter
เงื่อนไขของการค้าสัญญาขายระหว่างประเทศ | Logisticafe.com

Press ESC to close

รูปแบบ INCOTERMS 2009

เงื่อนไขของการค้า และโครงสร้างของ INCOTERMS 2009 Thai version : INCOTERMS 2009  EXW FCA DDU DDP บริการ Ex Warehouse ผู้ให้บริการฟรี ค้างค่าชำระจัดส่ง ชำระเงินค่าจัดส่ง การจัดเก็บคลังสินค้า ผู้ขาย ผู้ขาย ผู้ขาย ผู้ขาย แรงงานคลังสินค้า ผู้ขาย ผู้ขาย ผู…