Latest Posts:
Search for:
Tag

เงื่อนไขของการค้าสัญญาขายระหว่างประเทศ

Browsing

เงื่อนไขของการค้า และโครงสร้างของ INCOTERMS 2009

Thai version : INCOTERMS 2009 

EXW FCA DDU DDP
บริการ Ex Warehouse ผู้ให้บริการฟรี ค้างค่าชำระจัดส่ง ชำระเงินค่าจัดส่ง
การจัดเก็บคลังสินค้า ผู้ขาย ผู้ขาย ผู้ขาย ผู้ขาย
แรงงานคลังสินค้า ผู้ขาย ผู้ขาย ผู้ขาย ผู้ขาย
บรรจุส่งออก ผู้ขาย ผู้ขาย ผู้ขาย ผู้ขาย
ค่าโหลดของ ผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้ขาย ผู้ขาย
การขนส่งภายในประเทศ ผู้ซื้อ ผู้ซื้อ /ผู้ขาย ผู้ขาย ผู้ขาย
ค่าใช้จ่าย Terminal ผู้ซื้อ ผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้ขาย
ค่าส่งของ ผู้ซื้อ ผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้ขาย
โหลดของบนเรือ ผู้ซื้อ ผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้ขาย
Ocean/Air Freight ผู้ซื้อ ผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้ขาย
ค่าใช้จ่ายที่มาถึงปลายทาง ผู้ซื้อ ผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้ขาย
ภาษีภาษีศุลกากร ผู้ซื้อ ผู้ซื้อ ผู้ซื้อ ผู้ขาย
ส่งยังปลายทาง ผู้ซื้อ ผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้ขาย