Kerry Logistics Network พร้อมทุ่มงบ 3.4 พันล้านบาท ดัน Kerry Express ขยายธุรกิจพร้อมเสริมแกร่งตำแหน่งผู้นำตลาดจัดส่งพัสดุในไทย

Kerry Logistics Network พร้อมทุ่มงบ 3.4 พันล้านบาท ดัน Kerry Express ขยายธุรกิจพร้อมเสริมแกร่งตำแหน่งผู้นำตลาดจัดส่งพัสดุในไทย บริษัท เคอรี่ โลจิ…