Press ESC to close

เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส สนับสนุนการจัดส่งเวชภัณฑ์ไปยังอู่ฮั่น

เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (FedEx Express) บริษัทในเครือเฟดเอ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (FedEx Corp.) (NYSE: FDX) และผู้ให้บริการจัดส่งพัสดุรายใหญ่ที่สุดขอ…