เอ็น-สแควร์ อีคอมเมิร์ซร่วมทุนกับอาร์ ซี แอล โลจิสติคส์พัฒนาคลังสินค้าอัจฉริยะ

เอ็น-สแควร์ อีคอมเมิร์ซ” จัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับ “อาร์ ซี แอล โลจิสติคส์” พัฒนาคลังสินค้าอัจฉริยะ” รองรับการเติบโตของธุรกิจออนไลน์ เอ็น-สแควร์ อีคอมเม…