เคอรี่ เอ็กซ์เพรส สร้างสุขให้พี่น้องชาวปัตตานี ในการสนับสนุนทีม “ปืนใหญ่พญาตานี”

เคอรี่ เอ็กซ์เพรส สร้างสุขให้พี่น้องชาวปัตตานี ในการสนับสนุนทีม “ปืนใหญ่พญาตานี” พร้อมสานมิตรภาพร่วมสร้างชุมชนแข็งแรง ให้เมืองงามสามวัฒนธรรม บริษัท เค…