ปัญหาคลังสินค้า (Warehouse) คืออะไร ?

ปัญหาคลังสินค้า (Warehouse) ผลของคลังสินค้า (Inventory) ไม่แม่นยำ หาสินค้าไม่เจอ เสียเวลาค้นหาน...