free hit counter
สำนักโลจิสติกส์ | logisticafe.com

Press ESC to close

[กิจกรรม] ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “นวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ จากสถาบันการศึกษา สู่ภาคอุตสาหกรรมไทย” ประจำปี 2560

ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “นวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ จากสถาบันการศึกษา สู่ภาคอุตสาหกรรมไทย” ประจำปี 2560 สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนนิสิต/นักศึกษา ส่งผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์เข้า…

[สัมมนาฟรี] Logistics Showcase’60 ครั้งที่ 7 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

สำนักโลจิสติกส์ ขอเชิญผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมงานสัมมนา Logistics Showcase’60 ครั้งที่ 7 หัวข้อ “ Demand Planning และ LEAN Logistics 4.0 ทำไมต้องมี ทำไมต้องทำ ” การบรรยายหัวข้อ”Demand Planning ทำไมต้องม…

[อบรมฟรี] Logistics Showcase’60 ครั้งที่ 1 หัวข้อ “Smart Industry : Best Practices and Lesson Learned”

สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กำหนดจัดกิจกรรมสัมมนา Logistics Showcase’60 ครั้งที่ 1 หัวข้อ “Smart Industry : Best Practices and Lesson Learned” มีการบรรยายดังนี้  การบรรยายพิเศษหัวข้อ ” จาก SMEs สู่ Smart Indus…

สัมมนา Logistics Showcase’59 ครั้งที่ 5 หัวข้อ “เพิ่มประสิทธิภาพคลังสินค้าด้วย WMS และ RFID”

สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จัดสัมมนา Logistics Showcase’59 ครั้งที่ 5 หัวข้อ “เพิ่มประสิทธิภาพคลังสินค้าด้วย WMS และ RFID” วันที่จัดสัมมนา วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00-12.30 น. สถานที่จัดกิจกรรม ห…

สำนักโลจิสติกส์ จัดการอบรม “การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับปฏิบัติการ” Module 2 Inventory Management

สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดหลักสูตรการอบรมภายใต้โครงการสร้างนักจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมืออาชีพระดับสากล เรียนรู้เทคนิคการบริหารจัดการสิ…