เบสท์ โลจิสติกส์ ร่วมกับวิทยาลัยจีนชั้นนำ ต่อยอดนักศึกษาเปิดศูนย์ฝึกอาชีพไร้พรมแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เบสท์ โลติสติกส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) สนับสนุนคนรุ่นใหม่ สร้างโอกาสการเรียนรู้ด้านธุรกิจโลจิสติกส์ ร่วมกับวิทยาลัยชั้นนำในประเทศจีน เปิดศูนย์ฝึกอาชีพ…