Latest Posts:
Search for:
Tag

ศรีปทุม

Browsing

ศรีปทุมโลจิสติกส์ เอาใจเด็ก ปวส. เปิดสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา…

ในวันที่ 24 มีนาคม 2554 เวลา 14.00 – 16.30 น. ณ.ห้องปัทมา อาคาร 1 โดยทางสถาบันวิทยาการโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้จัดโปรแกรม “นกขมินจิบกาแฟยามบ่าย ” ประจำเดือนมีนาคม 2554 ให้แก่นักอุตสาหกรรมและอาจารย์เจ้าหน้าที่รวมทั้งนักศึกษาทุกระดับ เข้าฟังองค์ความรู้จาก ดร.วิทยา สุหฤทดำรง ที่ได้ทำการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเผยแพร่ องค์ความรู้ทางด้านการจัดการโซ่อุปทานแบบลีน แก่นักการศึกษาและนักอุตสาหกรรม เพื่อให้ทั้งสองส่วนงานมาประสานงานกันและนำเอาองค์ความรู้และแนวคิดจากนักการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมให้ถูกให้ควร รวมทั้งนักการศึกษาจะได้นำองค์ความรู้จากภาคอุตสาหกรรมมาคิดและปรับให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป