Tagged: วิศวะโลจิสติกส์


วิศวกรรมศาสตร์โลจิสติกส์ (Logistics Engineering) หรือเรียกอีกชื่อว่า วิศวะโลจิสติกส์ มีที่ไหนบ้าง ?

สาขาวิศวกรรมศาสตร์โลจิสติกส์ (Logistics Engineering) หรือเรียกอีกชื่อว่า วิศวะโลจิสติกส์ จะเน้น...

โลจิสติกส์ คืออะไร ? กระบวนการส่วนหนึ่งของในการขนส่งของการจัดการเท่านั้น

โลจิสติกส์ คืออะไร ? กระบวนการส่วนหนึ่งของในการขนส่งของการจัดการเท่านั้น

โลจิสติกส์ หรือ ลอจิสติกส์ (logistics) หมายถึง กิจกรรมที่มีการเคลื่อนย้าย จัดเก็บสินค้า วัสดุ ว...