แนวคิดของ PDCA (Plan Do Check Act) คืออะไร ?

แนวคิดของ PDCA (Plan Do Check Act)  มาจากคำภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ผู้คิดค้นโดยวอล์ทเตอ...