free hit counter
ลอจิส | logisticafe.com

Press ESC to close

ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส เผยข้อมูลตลาดอีคอมเมิร์ซระหว่างประเทศที่สำคัญในเอเชีย

ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ผู้นำระดับโลกด้านการขนส่งด่วนระหว่างประเทศในเครือดอยช์โพสต์ ดีเอชแอล เผย 5 ตลาดสำคัญในเอเชียที่ทำการค้าระหว่างประเทศกับไทย และระบุว่า อีคอมเมิร์ซระหว่างประเทศได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในตลาดใหม่ๆ ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการไทยสามารถสร…