ระบบติดตามการขนส่ง (Fleet Management System) คืออะไร ?

ระบบติดตามการขนส่ง (Fleet Management system) คือ ระบบติดตามการขนส่งด้วย rfid สามารถประยุกต์ใช้งานได้กับทุกสาขาในงานอุตสาหกรรมและการจัดการ supply chain…