free hit counter
รถส่งของ | logisticafe.com

Press ESC to close

แอปขนส่ง Deliveree ฉลอง 4 ปี ขนส่งไตรมาสแรกโตกว่า 140%

Deliveree (เดลิเวอรี) เป็นแอปพลิเคชันเรียกรถส่งของแบบออนดีมานด์ มีประเภทรถให้บริการมากที่สุด ตั้งแต่มอเตอร์ไซค์ อีโคคาร์ ปิคอัพ กระบะตู้ทึบ รถเย็น และหกล้อ จึงสามารถตอบสนองความต้องการขนส่งสินค้าของธุรกิจทุกรูปแบบ และมีพื้นที่ ให้บริการครอบคลุมมากที่ส…