เฟดเอ็กซ์ จับมือมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเยาวชนไทย

เฟดเอ็กซ์ จับมือมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเยาวชนไทย เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (FedEx express) บริษัทในเครือเฟดเอ็กซ์ คอร์ปอเรชัน …

เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (FedEx Express) ประเทศไทยจับมือกับ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ร่วมช่วยเหลือและสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น

เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส ประเทศไทยจับมือกับ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ร่วมช่วยเหลือและสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส  (fedex express) บริษั…