free hit counter
มินิบิ๊กซี | logisticafe.com

Press ESC to close

263 0

มินิบิ๊กซี Big C (บิ๊กซี) เปิดให้บริการรับส่ง Kerry Express พัสดุด่วน 24 ชั่วโมง

มินิ บิ๊กซี ประเภทร้านค้าชุมชน ลักษณะร้านสะดวกซื้อ มีสินค้าที่หลากหลายมากกว่าร้านสะดวกซื้อทั่วไป  มุ่งเน้นสินค้าสำหรับการจับจ่ายใช้สอยเร่งด่วนเพื่อความสะดวก Big C SuperCenter (บิ๊กเซอร์วิส) และ MiniBig C  (มินิบิ๊กซี) เปิดให้บริการส่งพ…