fbpx

Tagged: มหาวิทยาลัยศรีปทุม


[กิจกรรมค่าย] โลจิสติกส์ศรีปทุม เปิดรับสมัครเข้าร่วมแคมป์โลจิสติกส์พันธ์ุใหม่ “New Gen Logistics Camp 2018 ” ฟรี!

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมโลจิสติกส์พันธ์ุใหม่ “New Gen Logistics Camp 2018 “ กิจกรรมแคมป์ที่จะทำให้น้องๆ ได้รู้จักกับโลกใบใหม่ในอุตสาหกรรมที่เป็นแรงขับเ...

DITP เจาะลึกเส้นทางสู่ความเป็นเลิศของโลจิสติกส์ไทย หนุนผู้ประกอบการพัฒนาธุรกิจสู่มาตรฐานสากล

DITP จัดสัมมนา “เจาะลึกเส้นทางสู่ความเป็นเลิศของโลจิสติกส์ไทย” กระตุ้นผู้ประกอบการเร่งพัฒนาและยกระดับศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจสู่มาตรฐานสากล เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและคว้าโอกาสการค้าทั...

[บรรยายพิเศษ] Logistics Talk@SPU กับวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม บรรยายสุดพิเศษ ประเด็น hot! ใน Logistics Talk@SPU วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ ห้อง 12A01 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เวลา 09.00-12.00 น...

โลจิสติกส์ ม.ศรีปทุม จัดแข่งขัน Beer Game Contest

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดแข่งขัน Beer Game Contest ขอเชิญน้อง ๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 – 6, ปวช. และปวส. เข้าร่วมการแข่งขันเบียร์เกม (Beer Game Contest) ชิงทุนกา...

โลจิสติกส์ ม.ศรีปทุม ยกทีมสอน Beer Game สร้างความเข้าใจในคลังสินค้า

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง จัดการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับ การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง พร้อมกับทำ Workshop Beer Game ให้กับนักศึกษาสาขาวิชการกา...

หลักสูตรโลจิสติกส์ปริญญาตรีควบปริญญาโท มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย ที่เปิดหลักสูตรการสอน ในหลักสูตรปริญญาตรี ควบ ปริญญาโท ที่เรียนภายใน 3 ปี 1 เทอม จบการศึกษา และเรียนวันอาทิตย์วันเ...

สรุปโครงการเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรม (Industrial Supply Chain Efficiency Improvement)

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้รับความไว้วางใจจาก ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้เป็นผู้ดำเนินการจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมโดย ผอ.วั...

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ข้อมูลสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Logistics and Supply Chain Management) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชื่อคณะ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ชื่อสาขา สาขา...

การพัฒนามาตราฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพผู้ปฎิบัติการขนส่งทางถนน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดศูนย์ทดสอบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพฯ  “นักปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน” ภายใต้โครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติกรขนส่งทางถนน โดยมีการทดสอบทั้งภ...

ข่าวประสัมพันธ์ : หลักสูตรอบรม “ตัวแทนออกของ” โดยการรับรองจากสถาบันวิทยาการศุลกากร กรมศุลกากร

หลักสูตรอบรม “ตัวแทนออกของ” โดยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับสมาคมตัวแทนออกของรับการอนุญาตไทย หลักสูตรได้รับการรับรองจากสถาบันวิทยาการศุลกากร กรมศุลกากร