เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ตอบรับเทรนด์ Convenience Seekers ชูบริการเข้ารับพัสดุถึงบ้านฟรี! ชิ้นเดียวก็เข้ารับถึงที่

เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ตอบรับเทรนด์ convenience Seekers ชูบริการเข้ารับพัสดุถึงบ้านฟรี! ชิ้นเดียวก็เข้ารับถึงที่ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด…