เฟดเอ็กซ์ชนะรางวัล Best Clinical Trial Logistics Provide และ Best Last Mile Implementation

เฟดเอ็กซ์ชนะรางวัล “ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์สำหรับการวิจัยทางคลีนิกที่ดีที่สุด” (Best Clinical Trial logistics Provider) และ “ผู้ให้บริการการขนส่งไป…